Reorganization of bugs testing group
[occt.git] / tests / bugs / demo / bug23410
1 puts "============"
2 puts "CR23410"
3 puts "============"
4 puts ""
5 #######################################################################
6 # QA comamnds don't work properly in new testing system
7 #######################################################################
8 pload QAcommands
9
10 set r_1 0.4
11 set r_2 0.5
12 set g_1 0.9
13 set g_2 1
14 set b_1 0
15 set b_2 0.1
16 set x1 128
17 set y1 235
18 box result 100 100 100
19 vdisplay result
20 vsetdispmode 1
21 vfit
22 vsetcolor result GREEN
23 set color [ QAGetPixelColor ${x1} ${y1} ]
24 regexp {RED +: +([-0-9.+eE]+)} $color full rd
25 regexp {GREEN +: +([-0-9.+eE]+)} $color full gr
26 regexp {BLUE +: +([-0-9.+eE]+)} $color full bl
27
28 set red_status 0
29 if { $rd < $r_1 || $rd > $r_2 } {
30     set red_status 1
31 } else {
32     set red_status 0
33 }
34
35 set green_status 0
36 if { $gr < $g_1 || $gr > $g_2 } {
37     set green_status 1
38 } else {
39     set green_status 0
40 }
41
42 set blue_status 0
43 if { $bl < $b_1 || $bl > $b_2 } {
44     set blue_status 1
45 } else {
46     set blue_status 0
47 }
48
49 if { $red_status != 0 || $green_status != 0 || $blue_status != 0 } {
50     puts "Error : color are not equal"
51     puts "Error : QA command QAGetPixelColor doesn't work properly"
52 }
53 set 3dviewer 1
54
55
56
57
58