0024295: vclose behavior is inconsistent
[occt.git] / .gitattributes
CommitLineData
49036370 1.gitattributes eol=lf
2.gitignore eol=lf
3*.txt eol=lf
4*.h eol=lf
5*.c eol=lf
6*.inl eol=lf
7*.cpp eol=lf
8*.cxx eol=lf
9*.gxx eol=lf
10*.hxx eol=lf
11*.ixx eol=lf
12*.jxx eol=lf
13*.lxx eol=lf
14*.pxx eol=lf
15*.cdl eol=lf
16*.edl eol=lf
cfb698b9 17*.yacc eol=lf
18*.lex eol=lf
49036370 19*.mm eol=lf
20*.el eol=lf
21*.sh eol=lf
22*.csh eol=lf
23*.tcl eol=lf
24*.workspace eol=lf
25*.cbp eol=lf
26*.svg eol=lf
27*.xib eol=lf
28*.plist eol=lf
29*.java eol=lf
30*.igs eol=lf
31*.iges eol=lf
32*.stp eol=lf
33*.step eol=lf
34*.brep eol=lf
35*.rle eol=lf
36*.vrml eol=lf
72b7576f 37*.md eol=lf
49036370 38FILES eol=lf
39PACKAGES eol=lf
40EXTERNLIB eol=lf
41UDLIST eol=lf
42*.bat eol=crlf
43*.cmd eol=crlf
44*.rc eol=crlf
45*.cs eol=crlf
46*.def eol=crlf
47*.iss eol=crlf
48*.ini eol=crlf
49*.lng eol=crlf
50*.vcproj eol=crlf
51*.csproj eol=crlf
52*.vcxproj* eol=crlf
53*.sln eol=crlf
54*.res eol=crlf
55*.resx eol=crlf
56*.dll binary
57*.so binary
58*.dylib binary
59*.7z binary
60*.pdf binary
61*.png binary
62*.jpg binary
63*.bmp binary
64*.gif binary
65*.xwd binary
66*.ico binary
67*.icns binary
68*.std binary
69*.gz binary
70*.doc binary
71*.rgb binary
72*.mft binary
73*.stl binary