0024915: Wrong intersection curves between two cylinders
[occt.git] / tests / bugs / modalg_2 / bug22864
1 puts "============"
2 puts "OCC22864"
3 puts "============"
4 puts ""
5 ##############################################################################################
6 # The algorithm BiTgte_Blend obtains instable results
7 ##############################################################################################
8
9 set BugNumber OCC22864
10
11 restore [locate_data_file bug22864_face1.brep] f1 
12 restore [locate_data_file bug22864_face2.brep] f2 
13
14 shape aShape C
15 add f1 aShape
16 add f2 aShape
17
18 #
19 set status 0
20 #
21 set nb_v_good 8
22 set nb_e_good 12
23 set nb_w_good 4
24 set nb_f_good 4
25 set nb_sh_good 0
26 set nb_sol_good 0
27 set nb_compsol_good 0
28 set nb_compound_good 1
29 set nb_shape_good 29
30 #
31 set Numbers 11
32 #
33 for {set i 0} {$i < ${Numbers}} {incr i} {
34     puts "i=$i"
35     rollingball result aShape 15 @ f1 f2
36     
37     set nb_info [nbshapes result]
38     regexp {VERTEX +: +([-0-9.+eE]+)} $nb_info full nb_v
39     regexp {EDGE +: +([-0-9.+eE]+)} $nb_info full nb_e
40     regexp {WIRE +: +([-0-9.+eE]+)} $nb_info full nb_w
41     regexp {FACE +: +([-0-9.+eE]+)} $nb_info full nb_f
42     regexp {SHELL +: +([-0-9.+eE]+)} $nb_info full nb_sh
43     regexp {SOLID +: +([-0-9.+eE]+)} $nb_info full nb_sol
44     regexp {COMPSOLID +: +([-0-9.+eE]+)} $nb_info full nb_compsol
45     regexp {COMPOUND +: +([-0-9.+eE]+)} $nb_info full nb_compound
46     regexp {SHAPE +: +([-0-9.+eE]+)} $nb_info full nb_shape
47     
48     if {$nb_v != $nb_v_good || $nb_e != $nb_e_good ||
49         $nb_w != $nb_w_good || $nb_f != $nb_f_good ||
50         $nb_sh != $nb_sh_good || $nb_sol != $nb_sol_good || 
51         $nb_compsol != $nb_compsol_good || $nb_compound != $nb_compound_good ||
52         $nb_shape != $nb_shape_good } {
53         set status 1
54     }
55      
56     set aFile $imagedir/${test_image}.brep
57     puts "aFile=${aFile}"
58     file delete ${aFile}
59     if { [file exists ${aFile}] } {
60         puts "There is old ${aFile} file; Error"
61         set status 1
62     }
63   #
64     save result ${aFile}
65     catch {exec chmod 777 ${aFile}}
66     if { ![file exists ${aFile}] } {
67         puts "There is not ${aFile} file; save command: Error"
68         set status 1
69     }
70
71     set fp [open ${aFile} "r"]
72     set Log [read -nonewline ${fp}]
73     close ${fp}
74   #
75     if {$i == 0} {
76         set StandardLog ${Log}
77     } else {
78         set info_result [string compare ${Log} ${StandardLog}]
79         if {${info_result} == 0} {
80             # Log == StandardLog
81             puts "Log == StandardLog"
82         } else {
83             # Log != StandardLog
84             set status 1
85             puts "Log != StandardLog"
86         }
87     }
88 }
89
90 # Resume
91 puts ""
92 if {${status} == 0} {
93     puts "OK ${BugNumber}"
94 } else {
95     puts "Faulty ${BugNumber}"
96 }
97
98 set square 8444.76
99 set 2dviewer 0
100
101